HEA TAHTE KOKKULEPE TURVALISUSE TAGAMISEKS COVID-19 PUHANGU AJAL
Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

·         külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

·         kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

·         siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

·         desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

·         sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

·         personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

·         tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

·         haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

·         haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

·         osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.